logo

התרמות פעילות יומי

תורם/ת דם נכבדה!
אנו מודים לך על נכונותך לתרום דם.


ירושלים, המ"ג 7 - תחנת מד"א

משעה 07:00 עד שעה 16:45

שפיר, - מרכז כנסים

משעה 11:00 עד שעה 18:00

- בית העם

משעה 15:00 עד שעה 21:00

כפר ורדים, - בית כנסת

משעה 16:00 עד שעה 21:30

מירב, - חדר האוכל

משעה 16:00 עד שעה 20:00

שמרת,

משעה 16:00 עד שעה 21:00