logo

התרמות פעילות יומי

תורם/ת דם נכבדה!
אנו מודים לך על נכונותך לתרום דם.


ירושלים, המ"ג 7 - תחנת מד"א

מועד ההתרמה חלף

ג'וליס, - בית העם

מועד ההתרמה חלף

פארן, - במועדון המושב

מועד ההתרמה חלף

טייבה, - מרכז רפואי טייבה

משעה 13:00 עד שעה 20:00

טייבה, - מרכז רפואי טייבה

משעה 13:00 עד שעה 20:00

מג'דל שמס, - ליד טיפת חלב

משעה 14:00 עד שעה 21:00

עראבה, - מרכז מחמוד דארוויש

משעה 15:00 עד שעה 21:00

כפר סבא, ויצמן 63 - כיכר העיר

משעה 15:30 עד שעה 21:00

היוגב, - מועדון לחבר

משעה 16:00 עד שעה 20:00

נתניה, בני ברמן 7 - מתנ"ס פולג

משעה 16:00 עד שעה 22:00

שריגים, - שריגים-לי און

משעה 17:00 עד שעה 21:30

שמשית, - מועדון קטן

משעה 18:00 עד שעה 22:00